młotek akta sądowe pióro biblioteka akta a country lawyer

Nie ma sprawiedliwości tam, gdzie jeden nie ma nic, a drugi posiada więcej, niż mu potrzeba. Faust Socyn

Zakres usług

Obsługa Prawna w Kancelarii Radcy Prawnego Mariusza Włodarczyka realizowana jest nie tylko sprawnie i rzetelnie ale także sumiennie i profesjonalnie. Poprzez indywidualne podejście do każdego klienta wykazujemy swoje osobiste zaangażowanie a także staramy się zapewnić każdemu mocodawcy poczucie bezpieczeństwa. W szczególności dbamy o zachowanie poufności powierzonych nam informacji a także tajemnicy zawodowej.


Podstawowe obszary działalności Kancelarii obejmują:

1) SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA CYWILNEGO:

 • udzielanie porad prawnych;
 • sporządzanie opinii prawnych;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych;
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie;
 • sprawy o zapłatę;
 • postępowanie wieczysto-księgowe;
 • przygotowanie pism procesowych, zastępstwo procesowe i inne.
icon1

2) SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA SPADKOWEGO:

 • przyjęcie lub odrzucenie spadku;
 • sporządzenie wniosków o stwierdzenie nabycia spadków;
 • zabezpieczenie spadku i spis inwentarza;
 • postępowanie działowe i inne.
icon1

3) SPRAWY Z ZAKRESU PRAWA RODZINNEGO I OPIEKUŃCZEGO:

 • prowadzenie spraw o rozwód i separację;
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych;
 • prowadzenie spraw o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej;
 • prowadzenie spraw o ustalenie kontaktów z dziećmi i inne.
icon1

4) PRAWO PRACY:

 • sprawy o zapłatę wynagrodzenia;
 • sprawy o przywrócenie do pracy;
 • sprawy o odszkodowanie, mobbing;
 • sprawy o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i inne.
icon1

5) PRAWO EGZEKUCYJNE:

Szczególnym zakresem działalności Kancelarii jest dział Prawa Cywilnego – PRAWO EGZEKUCYJNE. Zgodnie z filozofią Kancelarii sprawa windykacyjna nie kończy się z chwilą uzyskania tytułu wykonawczego, który jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu, lecz z chwilą pełnego odzyskania zasądzonych pieniędzy oraz zaspokojenia wierzyciela.

Czynności z zakresu PRAWA EGZEKUCYJNEGO obejmują m.in.

 • sporządzanie wniosków egzekucyjnych;
 • nadzór i pełna współpraca z organem egzekucyjnym, zmierzającym do zaspokojenia roszczenia;
 • egzekucja świadczeń pieniężnych z wynagrodzenia, wierzytelności, pojazdów i nieruchomości;
 • pomoc w ograniczeniu egzekucji i inne.
icon1

Najściślejsze stosowanie prawa często bywa największą nieprawością.
Terencjusz

KANCELARIA RADCY PRAWNEGO
mec. Mariusz Włodarczyk

47-300 Krapkowice
ul. Limanowskiego 7/16

tel. +48 503-537-568
tel. +48 692-162-519
e-mail: kancelaria@mariuszwlodarczyk.pl

NIP: 199-00-62-181